سامانه جدید مجلۀ جستارهای نوین ادبی

به اطلاع نویسندگان و خوانندگان عزیز می رساند ، سامانۀ مجلۀ جستارهای نوین ادبی از نیمۀ آبان ماه تغییر کرده و انتقال سوابق مجله به سامانۀ جدید مدتی طول خواهد کشید. در این شرایط بررسی مقالات و انتشار شمارۀ جدید با  تأخیر  همراه خواهد بود. از این بابت از نویسندگان و خوانندگان عزیز پوزش می خواهیم.