اخبار و اعلانات

کسب رتبه «ب» در ارزیابی وزارت علوم سال 1401

نشریه جستارهای نوین ادبی دانشگاه فردوسی مشهد  در ارزیابی سال 1401 دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتبه "ب" شد .     

مطالعه بیشتر

رده‌بندی مقالات در مجلۀ جستارهای نوین ادبی

بر اساس مادۀ 2 -5 آیین‌نامه جدید نشریات (مصوبۀ دوم اردیبهشت ۱۳۹۸) مجلۀ پژوهشی می‌تواند - بلکه باید- مقالات و مطالب علمی را در دَه رده ارزیابی، رده‌بندی و منتشر کند. این ده رده عبارتند از: مقالۀ پژوهشی، مقالۀ مروری، مقالۀ کوتاه، مطالعۀ موردی، مقالۀ روش‌شناختی، مطالعۀ کاربردی، نظر، یادداشت مفهومی، فنی و ترویجی. با اجرای این بند از آیین‌نامه، هم دست پژوهشگران در شیوۀ نگارش مطالب علمی بازتر می‌شود و هم گونه‌های متنوع‌تری از نوشتارهای دانشگاهی برای نشر در اختیار مجله قرار می‌گیرد.مجلۀ جستارهای ادبی مطالب منتشرۀ خود را بر اساس معیارهای ارزیابی ...

مطالعه بیشتر

سامانه جدید مجلۀ جستارهای نوین ادبی

به اطلاع نویسندگان و خوانندگان عزیز می رساند ، سامانۀ مجلۀ جستارهای نوین ادبی از نیمۀ آبان ماه تغییر کرده و انتقال سوابق مجله به سامانۀ جدید مدتی طول خواهد کشید. در این شرایط بررسی مقالات و انتشار شمارۀ جدید با  تأخیر  همراه خواهد بود. از این بابت از نویسندگان و خوانندگان عزیز پوزش می خواهیم.

مطالعه بیشتر