نویسنده = زرقانی، سیّد مهدی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی

دوره 46، شماره 4، بهار 1392، صفحه 1-30

سیّد مهدی زرقانی؛ محمد جواد مهدوی؛ مریم آباد


3. کلمات فارسی در قدیمی ترین فرهنگ نامة عربی

دوره 43، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 109-142

سیّد مهدی زرقانی


4. تحلیل انقلاب روحی سنایی بر اساس نظریّة ژک لکان

دوره 42، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 87-109

سارا فرضی؛ سیّد مهدی زرقانی