نویسنده = محمد جعفر یاحقی
ویژگی‌ها و عملکرد فرمانروای آرمانی در اندیشۀ فارابی و فردوسی

دوره 53، شماره 3، آبان 1399

یوسف بینا؛ عبدالله رادمرد؛ محمدجعفر یاحقی؛ مهدی نجف‌زاده


منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 165-182

محمد جعفر یاحقی؛ زهرا روح الامینی


از دیدۀ تحقیق

دوره 23، 3-4، اسفند 1369

محمد جعفر یاحقی