نویسنده = محمد جعفر یاحقی
تعداد مقالات: 4
1. ویژگی‌ها و عملکرد فرمانروای آرمانی در اندیشۀ فارابی و فردوسی

دوره 53، شماره 3، پاییز 1399

یوسف بینا؛ عبدالله رادمرد؛ محمدجعفر یاحقی؛ مهدی نجف‌زاده


2. منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی

دوره 48، شماره 1، بهار 1394، صفحه 165-182

محمد جعفر یاحقی؛ زهرا روح الامینی


4. از دیدۀ تحقیق

دوره 23، 3-4، پاییز و زمستان 1369

محمد جعفر یاحقی