نویسنده = ���������������� ������������ ������ ��������
ارکان نامه نگاری در مخزن الانشا و تطبیق آن در فراید غیاثی

دوره 48، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 29-51

سیده شکوفه اکبرزاده؛ عبدالله رادمرد؛ سید عباس محمدزاده رضایی