نویسنده = ���������������� �������� ������ ������ ��������
بررسی مقام «صبر» در متون عرفانی ادب فارسی و راهکارهای عملی آن در روانشناسی مثبت‌گرا

دوره 52، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 79-103

وجیهه ربیع؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ سید مرتضی هاشمی باباحیدری


معرّفی «جواهرنامه» محمّد بن مبارک شاه قزوینی

دوره 45، شماره 4، خرداد 1391، صفحه 45-64

سمانه جعفری؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ حسین آقاحسینی