نویسنده = صالحی مازندرانی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم شناسی تطبیقی استعاره در غرب و بلاغت اسلامی

دوره 49، شماره 1، بهار 1395، صفحه 107-128

مرتضی براتی؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ کریم لویمی مطلق