کلیدواژه‌ها = شعر
تأثیر فضای مجازی بر شعر امروز؛ پدیدار شناسی تجربۀ زیستۀ شاعران

دوره 53، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 62-39

آرش شفاعی بجستان؛ محمدرضا رسولی؛ پروین سلاجقه


هجده بیت نویافته از شیخ نجم‌الدّین رازی

دوره 51، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 51-76

محمّد صادق خاتمی؛ سلمان ساکت


شیوه های سخنوری در گاهان

دوره 47، شماره 4، تیر 1393، صفحه 1-20

عباس آذرانداز؛ معصومه باقری