کلیدواژه‌ها = شعر
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر فضای مجازی بر شعر امروز؛ پدیدار شناسی تجربۀ زیستۀ شاعران

دوره 53، شماره 1، بهار 1399، صفحه 62-39

آرش شفاعی بجستان؛ محمدرضا رسولی؛ پروین سلاجقه


2. هجده بیت نویافته از شیخ نجم‌الدّین رازی

دوره 51، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 51-76

محمّد صادق خاتمی؛ سلمان ساکت


3. جریان‌شناسی نثر ادبی در دورة صفوی، با تکیه بر آثار نصیرای همدانی

دوره 50، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 23-53

سعید شفیعیون؛ مهسا رضایی


4. شیوه های سخنوری در گاهان

دوره 47، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 1-20

عباس آذرانداز؛ معصومه باقری