نقش بافت و مخاطب در تفاوت سبک نثر امیرارسلان و ملک جمشید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسندگان

چکیده

از نقیب الممالک شیرازی، نقّال باشی دربار ناصرالدّین شاه دو قصّة امیرارسلان و ملک-جمشید به جا مانده است. او امیرارسلان را برای ناصرالدّین شاه ساخته و بارها برای او نقل کرده است، امّا ملک جمشید را در شرایط متفاوتی پدید آورده است. این مقاله به بررسی تفاوت های سبک نثر این دو اثر اختصاص دارد و هدف آن نشان دادن نقش عوامل بافتی و زمینة آفرینش در تفاوت سبک این دو متن است. تفاوت های به دست آمده در سه حوزة ساختارهای نحوی، واژگان و ترکیبات عامیانه، و گزاره های قالبی (ضرب المثل ها، سوگندها و دشنام ها) دسته بندی و ارائه شده اند و در هر مورد، نقش عامل بافت متفاوت و روایت شنو در این تفاوت های سبکی نمایانده شده است.
کلید واژه‌ها: امیرارسلان، ملک جمشید، بافت، روایت شنو، تحلیل سبک شناختی.

عنوان مقاله [English]

The Role of Texture and Audience in the Stylistic Differences between Amir Arsalan and Malek Jamshid’s Prose

نویسندگان [English]

  • Mahmood Fotoohi
  • Hadi Yavari
چکیده [English]

Naqib Al-Mamalek Shirazi, the court storyteller of Naser Al-Din Shah, has composed two tales: Amir Arsalan and Malek Jamshid. Naqib created Amir Arsalan for Naser Al-Din Shah and retold it to him frequently, but he composed Malek Jamshid in a different condition. This essay attempts to study stylistic differences between the two texts. The goal is to show the role of textural factors and the circumstances of its creation based on the stylistic differences between the two texts. The differences have been presented in three issues: syntactic structures, slang dictions, and formulas (proverbs, oaths, curses), and in each case the influence of different textures and the narratee on these stylistic differences have been pointed out.

Key words: Amir Arsalan, Malek Jamshid, Texture, Narratee, Stylistics Analysis.

CAPTCHA Image