بررسی و تحلیل نام های اشعار قیصر امین پور

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

قیصر امین پور، یکی از شاعران برجسته پس از انقلاب اسلامی است که در حوزه و قالب های مختلف شعری طبع آزمایی کرده است. از ایشان در حوزه شعر بزرگسالان 445 عنوان شعر در پنج مجموعه شعری باقی مانده است که بررسی و تحلیل آنها به منظور جریان شناسی دقیق شعر پس از انقلاب امری ضروری به شمار می آید. در این مقاله، با توجه به مجموعه عنوان های شعری قیصر در پنج دفتر، سعی شده بدون توجه به محتوای خود اشعار در گام اول، خوانشی تازه از اشعار ایشان عرضه شود. فرضیه این پژوهش در آغاز این بوده است که بدون توجه به خواندن اشعار یک شاعر در مرحله اول می توان مجموعه دستگاه فکری شاعر را بررسی و کشف کرد. بر این اساس، ضمن طبقه بندی مجموعه اشعار قیصر در دو بستر صورت (عناصر زبانی و تکنیکی) و محتوا؛ آن هم صرفا بر اساس عنوان شناسی اشعار؛ به این نکته دست یافتیم که میان عنوان و اندیشه حاکم بر اشعار ایشان، انسجام و پیوند استواری، هم در حوزه صورت و هم در حوزه محتوا وجود دارد.
کلید واژه‌ها: قیصر امین پور، نام اشعار، شعر معاصر، ساختار.

عنوان مقاله [English]

the Secret Hidden In ArtA Survey and Analysis of the Titles of Qaisar Aminpour's poems

نویسندگان [English]

  • Mostafa Gorji
  • Afsaneh Miri
چکیده [English]

Qaisar Aminpour is a post-revolution prominent poet who has composed poems in different fields and verse forms. He has composed 445 adult poems in five collections, the analysis of which seems necessary for gaining an exact understanding of the trend of the post-revolution poetry. In this article, the author, studying the titles of Qaisar's poems in his five books, has tried to offer a new reading of his poems, ignoring the contents of the poems at first. The hypothesis of this research in the beginning was that a poet's way of thinking can be surveyed and discovered without reading his poetry in the first step. Based on this, the author, classifying Qaisar's poems in terms of form (linguistic and technical elements) and content, just by studying the title, discovered that there is coherence and a strong connection between the title and the thought governing his poetry both in terms of form and content.

Key words: Qaisar Aminpour, the study of titles, contemporary poetry, structure

CAPTCHA Image