نقد و بررسی سفرنامه های ناصرالدّین شاه به فرنگ با رویکرد تحلیل گفتمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسندگان

چکیده

در این مقاله سفرنامه های ناصرالدّین شاه به فرنگستان به روش تحلیل گفتمان مورد بررسی قرارگرفته است. با استفاده از این رویکرد، عوامل زبانی و فرازبانی ‌(شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی)، موقعیّت نهادی و نگرش های نویسندة متن که درشکل گیری این متن تأثیرگذار بوده اند، مورد توجّه قرار گرفته است. سفرهای فرنگ و گفتمان ناصرالدّین شاه دراین سفرنامه‌ها، دستاوردها و نتایج سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خاصّی را به همراه داشته که برخی از این نتایج، حوزه های زبانی و سبک ادبی را نیز تحت تأثیر قرارداده است.
کلید واژه‌ها: ناصرالدّین شاه، قاجار، فرنگ، تحلیل گفتمان، سفرنامه های فرنگستان، تجدّد

عنوان مقاله [English]

Analysys and Criticism of Naser al-Din Shah’s Accounts of Travels to Europe by Discourse Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • Zahra Alizadeh Birjandi
  • Ghanbae Ali Rajabloo
چکیده [English]

In this article Naser al-Din Shah’s accounts of travels to Europe (Safar-Nameh) have bee examined and criticised in a discourse analysis approach.
By using this approach, attention has been paid to linguistic factors, co-text and context of the situation (social, cultural, political and historical), and institutional position, as well as the writer's attitude which has been effective in informing the work. The travels to Europe and Naser-al-Din Shah's discourse in these works have political, social, and cultural achievements and results. Some of these achievements had a great influence on linguistic and literary styles.

Key words: Naser al-Din Shah, Qajar, Europe, discourse analysis, account of travels to Europe, modernism.

CAPTCHA Image