نقد و بررسی تصحیح جدید تاریخ بیهقی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چاپ نخست تصحیح جدید تاریخ بیهقی، اثر ابوالفضل بیهقی، که یکی از پایه‌‌های نثر فارسی به شمار می‌رود، در اواخر سال 1388 خورشیدی، به کوشش آقایان دکتر محمّدجعفر یاحقّی و مهدی سیّدی منتشر شد. پیش از این، استادان بنامی چون ادیب پیشاوری، سعید نفیسی، دکتر قاسم غنی و دکتر علی‌اکبر فیّاض به تصحیح این اثر برجسته همّت گمارده بودند، امّا تصحیح و پژوهش تازه‌ای که انجام گرفته، از لونی دیگر است؛ چرا که افزون بر مقابلة دقیق نسخ متعدّد و چاپ‌‌های کتاب و فراهم کردن تصحیحی انتقادی از آن، بسیاری از کاستی‌‌‌ها و مشکلات چاپ‌‌های پیشین بر طرف شده و اصالت‌‌های نسخ خطی به متن بازگشته است. همچنین مقدّمة مفصّل، توضیحات فراوان و فهرست‌‌های متنوّع و گستردة کتاب، از امتیازات ویژه و غیرقابل انکار کتاب است. این مقاله بر آن است تا با نقد و بررسی این تصحیح تازه، علاوه بر ذکر مزایا و نقاط قوّت آن، شماری از کاستی‌‌‌ها و نیز برخی از پیشنهادهای اصلاحی را مطرح کند.
کلیدواژه ها: تاریخ بیهقی، ابوالفضل بیهقی، تصحیح متن، متن‌شناسی.

عنوان مقاله [English]

A Critical study and Analysis of the New Edition of Tarikh Beihaqi

نویسندگان [English]

  • Faramarz Adineh Kalat
  • Salman Saket
چکیده [English]

The new edition of Tarikh Beihaqi, the precious work by Abu Al-Fazl Beihaqi, was published by attempts of Dr. Mohammad Jafar Yahaqi and Mahdi Seyyedi, in the winter of 2010. Before this, famous masters such as Adib Pishavari, Saeed Nafisi, Dr. Qasem Ghani, and Dr. Ali Akbar Fayyaz had edited this prominent work. The new edition and the research, however, is of a special value, for besides the accurate contrastive study of several manuscripts and previous editions, and providing a critical edition for it, many of the defects of the previous editions are corrected. Among the significant advantages of the new edition, a comprehensive preface, abundant explanations and corrigenda, and various indexes are to be mentioned. This essay is to present some corrective suggestions by a critical study on this new edition, mentioning advantages and strong points, as well as some defects.

Key Words: Tarikh Beihaqi, Abu Al-Fazl Beihaqi, Editing, Textology.

CAPTCHA Image