بررسی تاریخی نظام آوایی گویش کرمانجی خراسان

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

با توجه به اینکه زبان کردی جزء زبانهای ایرانی محسوب می‌شود، بررسی تاریخی نظام آوایی گویش کرمانجی خراسان می‌تواند نزدیکی و میزان تاثیرپذیری آن‌را از زبانهای ایرانی، به خصوص زبان فارسی، نشان دهد. در این مقاله نشان داده می‌شود که آواهای گویش کرمانجی خراسان از کدام زبان گرفته شده است؛ در صورتی‌که از زبانهای ایرانی باشد، نمونه‌های فارسی باستان و اوستایی آن ذکر شده است.
کلید واژه‌ها: زبان کردی، گویش کرمانجی، زبان ایرانی، آوا.

عنوان مقاله [English]

A Historical study of the phonetic system of

چکیده [English]

Kurdish language is one of the Iranian languages and the historical study of the phonetic system of Khorasan Kormanji dialect, can clearly show that this language has been under the influence of Iranian languages, especially Persian language. The author of the article has used Prof. Tsablof’s (the most famous Russian Orientalist) publications, to show the Persian language influence on Khorasan Kormanji dialect.

Keywords: Khorasan Kormanji dialect, Iranian languages, Persian language, phonetic system.

CAPTCHA Image