آسیب شناسی مقالات حوزة فردوسی و شاهنامه در دهة هفتاد

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

نقد و بررسی و آسیب شناسی آثار پژوهشی مربوط به فردوسی و شاهنامه با توجّه به تعداد و حجم زیاد چنین آثاری ضروری است. شاهنامه پژوهی در دهة هفتاد نسبت به سال های پیش از آن شتاب چشمگیری به خود گرفته و مقالات متعدّدی با مضامین متنوّع در مجلاّت مختلف به چاپ رسیده است. در این مقاله به بررسی کیفیّت مقالات دهة هفتاد و برشمردن پاره ای از آسیب های مقالات این دهه از جمله بی توجّهی به پیشینة پژوهش، استفاده از چاپ های نامعتبر شاهنامه، به کارگیری زبان نامناسب، توصیفی و سطحی بودن، تکرار، تحمیل معنا به متن، ناآشنایی با داستان ها و شـخصیّت های شاهنامه و ناهماهنگی عنوان با محـتوا پرداخته ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Pathological” Study of the Articles on Ferdowsi and the Shāhnāma Written in 1370’s Š / (1991-2000)

نویسندگان [English]

  • Marzieh Khafi
  • Mohammad Jafar Yahaghi
  • Mahdokht Pourkhaleghi Chatroodi
  • Mohammad Taghavi
چکیده [English]

Review, study, and “pathological” analysis of researches related to Ferdowsi and the Shāhnāma are necessary because of the great number of such works. In 1370’s, researches about the Shāhnāma increased dramatically in comparison to the previous years and many articles with a variety of contents were printed in different journals. In this study, the quality of the articles in the abovementioned period has been studied and a number of their shortcomings have been enumerated. These include: neglecting the literature review, references to non-authoritative editions of the Shāhnāma, using inappropriate language, descriptive and superficial nature of the study, lack of coherence, repetition, imposition of meaning to the texts, unfamiliarity with the stories and characters and the content-title incompatibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shāhnāma
  • Ferdowsi
  • articles
  • “pathology”
CAPTCHA Image