اشعار نویافته از انوری در نسخه‌ای کهن

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور مشهد

2 فردوسی مشهد

چکیده

انوری از شاعران بزرگ ایرانی است که شعر او هم بر شاعران همدورۀ او و هم بر شاعران پس از او تأثیر داشته است. دیوان او تا امروز چندین بار در ایران و هند به چاپ رسیده است که از میان آن ها دو تصحیح که در ایران انجام شده از اقبال عمومی برخوردار شده است. در ایران ابتدا سعید نفیسی به جمع آوری اشعار انوری پرداخت و پس از او محمد تقی مدرس رضوی دیوان انوری را تصحیح کرد. در این جستار به معرفی نسخه ای کهن از دیوان انوری که در کتابخانۀ مجلس موجود است، پرداخته و بر ضرورت تصحیح انتقادی دیوان انوری تأکید کرده ایم. هیچ یک از دو مصحح محترم از این نسخه استفاده نکرده اند. این نسخه که در سال 680 هجری قمری کتابت شده است، حاوی دو غزل، 5 قطعه و 84 رباعی نویافته از انوری است که در چاپ های پیش از این در دیوان انوری وارد نشده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Newly-Found Poems of Anvari in an Old Manuscript

نویسندگان [English]

  • mohsen sharifi sahi 1
  • mahdokht porkhaleghi chatrodi 2
1
2
چکیده [English]

Anvari is a great Iranian poet whose poetry has influenced both his contemporary and subsequent poets. His divan has been published several times in Iran and India. The two recensions made in Iran have received widespread public acceptance. It was first Saeed Nafisi who gathered Anvari’s poems and later Mohammad Taghi Modarres Razavi corrected his divan. However, both editions reveal some errors so much so that a more comprehensive and meticulous recension seems to be inevitable. While emphasizing the necessity of a critical correction of Anvari’s divan, the present study also introduces an old copy dating back to 680 A.H. which was found in the library of Iranian Consultative Assembly. This copy, ignored by the two mentioned scholars, includes two qazals, 6 qit’ehs and 84 newly-found ruba'is which were missing from the previous editions of Anvari’s divan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anvari
  • Saeed Nafisi
  • Mohammad Taghi Modarres Razavi
  • Consultative Assembly manuscript
  • newly-found
CAPTCHA Image