ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدّد بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت مدرّس تهران

2 تربیت مدرس تهران

3 دانشگاه تربیت معلم تهران

4 دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین از متون منثور عرفانی قرن پنجم حوزۀ خراسان است که در میان آثار فارسی برای بسیاری از حکایات و کرامات و اقوال صوفیان منبعی کهن به شمار می آید. افزون بر این، فواید زبانی کتاب نظیر بسیاری از واژه‌های خاص و وجوه سبک‌شناختی نثر نزدیک به گفتار قرن پنجم از ارزش‌های دیگر این اثر است. بستان‌العارفین و تحفة المریدین، به همراه منتخب رونق المجالس و پیوست‌هایی در سال 1354(ه. ش.) به اهتمام دکتر احمدعلی رجایی بخارایی منتشر شده و اخیراً به چاپ دوم نیز رسیده است. نگارنده در این نوشتار با استفاده از نسخ خطّی شناخته شده و دست‌یاب بستان‌العارفین و نیز دیگر منابع کهن، به بررسی متن چاپی آن پرداخته و نشان داده است که وجود سهوهای گوناگون در متن، ضرورت تصحیح مجدّد آن را به‌روشنی تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessity of Recension, Correction and Analysis of Bostan ol-Arefin va Tohfat ol-Moridin

نویسندگان [English]

  • Saied Bozorg Bigdeli 1
  • Naser Nikoubakht 2
  • Mahmoud Abedi 3
  • Tahmineh Ataei 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Bostan ol-Arefin va Tohfat ol-Moridin is one of the mystical prose texts of the Khorasan area in the fifth century A.H. Among the many Persian literary texts, it is considered as a precious ancient source for many of the anecdotes, miracles and sayings of the Sufis. Furthermore, the linguistic features of this book such as numerous special vocabularies, stylistic aspects and prose similar to the spoken language of the fifth century are among the other values of this book. Bostan ol-Arefin va Tohfat ol-Moridin, Montakhab-e Ronaq ol-Majalis and the attachments whose second edition has recently been released was published by Dr. Ahmad Ali Rajai Bukharaee in 1354 Š (1975). In this article the author is going to investigate this printed text by using the known and accessible manuscripts of Bostan ol-Arefin and other ancient sources to point to numerous errors in the text calling for a new recension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bostan ol-Arefin va Tohfat ol-Moridin
  • manuscripts
  • textual criticism
  • mystical prose
CAPTCHA Image