طرح متن جامع غزلیات سنایی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

مقدمۀ مترجمان
«طرح متن جامع غزلیات سنایی» اولین نمونۀ تصحیح یک متن فارسی با استفاده از روش‌های رایانه‌ای است. این طرح در سال 2001 میلادی به صورت یک پروژۀ تحقیقاتی در دانشگاه ونیز ایتالیا آغاز شد. مجریان اصلی پروژه خانم‌ها والنتینا زانولا و دانیلا منگینی بودند. زانولا دکتری ایران‌شناسی خود را از دانشگاه ناپل ایتالیا با دفاع از رساله‌ای دربارة سنایی غزنوی دریافت کرده و خانم منگینی نیز با دفاع از رسالۀ دکتری خود با عنوان «فرخی، حافظ، طالب: بررسی مقایسه‌ای بسامد واژگانی» در سال 1992 دکتری ایران شناسی خود را اخذ کرده است.
فکر استفاده از رایانه برای تصحیح متون، از حدود چند دهه قبل در اروپا مطرح و مورد استفاده واقع شد؛ اما استفاده از این روش‌ها در تصحیح متون فارسی برای نخستین بار در این طرح انجام شده است. بنا به پیشنهاد خانم زانولا و با مشاورۀ ایران شناس بزرگ، پروفسور د. بروین ، غزلیات سنایی به عنوان ماده و موضوع اصلی این پروژه مطرح گردید. علاوه بر د. بروین که در پیشبرد این طرح همواره مجریان را راهنمایی می‌کرده، ریکاردو زیپولی، دیگر ایران‌شناس برجستۀ ایتالیایی نیز به مجریان طرح مشاوره‌هایی داده است. این پروژه چندین بار در مراحل مختلف به دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی نیز ارائه گردیده و وی نیز نظریات اصلاحی مفیدی را در این زمینه ارائه کرده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

طرح متن جامع غزلیات سنایی

نویسندگان [English]

  • mohammad javad mahdavi
  • mojtaba mojarrad
چکیده [English]

مقدمۀ مترجمان
«طرح متن جامع غزلیات سنایی» اولین نمونۀ تصحیح یک متن فارسی با استفاده از روش‌های رایانه‌ای است. این طرح در سال 2001 میلادی به صورت یک پروژۀ تحقیقاتی در دانشگاه ونیز ایتالیا آغاز شد. مجریان اصلی پروژه خانم‌ها والنتینا زانولا و دانیلا منگینی بودند. زانولا دکتری ایران‌شناسی خود را از دانشگاه ناپل ایتالیا با دفاع از رساله‌ای دربارة سنایی غزنوی دریافت کرده و خانم منگینی نیز با دفاع از رسالۀ دکتری خود با عنوان «فرخی، حافظ، طالب: بررسی مقایسه‌ای بسامد واژگانی» در سال 1992 دکتری ایران شناسی خود را اخذ کرده است.
فکر استفاده از رایانه برای تصحیح متون، از حدود چند دهه قبل در اروپا مطرح و مورد استفاده واقع شد؛ اما استفاده از این روش‌ها در تصحیح متون فارسی برای نخستین بار در این طرح انجام شده است. بنا به پیشنهاد خانم زانولا و با مشاورۀ ایران شناس بزرگ، پروفسور د. بروین ، غزلیات سنایی به عنوان ماده و موضوع اصلی این پروژه مطرح گردید. علاوه بر د. بروین که در پیشبرد این طرح همواره مجریان را راهنمایی می‌کرده، ریکاردو زیپولی، دیگر ایران‌شناس برجستۀ ایتالیایی نیز به مجریان طرح مشاوره‌هایی داده است. این پروژه چندین بار در مراحل مختلف به دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی نیز ارائه گردیده و وی نیز نظریات اصلاحی مفیدی را در این زمینه ارائه کرده است

کلیدواژه‌ها [English]

  • طرح متن جامع غزلیات سنایی
CAPTCHA Image