مقاله‌شناسی تصحیح و متن‌شناسی در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره‌های 1 تا 178)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

فردوسی مشهد

چکیده

مقاله‌شناسی تصحیح و متن‌شناسی
در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
(شماره‌های 1 تا 178)

عنوان مقاله [English]

مقاله‌شناسی تصحیح و متن‌شناسی در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره‌های 1 تا 178)

نویسنده [English]

  • sayyed mohammad ali moosavi
چکیده [English]

مقاله‌شناسی تصحیح و متن‌شناسی
در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
(شماره‌های 1 تا 178)

CAPTCHA Image