نشانه‌های کیهانی در شعر و نقاشی سهراب سپهری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه لرستان

چکیده

نشانه‌ها در ادبیات بیشتر به صورت نمادین و بر اساس جنبه‌های قراردادی خود شکل می‌گیرند. شعرها و نقاشی‌های سهراب سپهری، شاعر و نقاش توانای معاصر نیز آکنده از نشانه‌هایی است که با رمزگشایی آن‌ها ملموس تر و قابل فهم تر می‌شود. خاستگاه نشانه‌های سهراب اغلب طبیعت و همچنین عرفان بودایی و هندی بوده است. وی با نوعی کشف و شهود عرفانی و استتیک افلاطونی به «همه خدایی» و «همه جا خدایی» رسیده است. بخش قابل توجهی از نشانه‌های کیهانی در آثار سهراب، نشان‌دهندۀ نور ازلی و تجلی ذاتی هستند به گونه‌ای که شاعر را به سمت حقیقت هستی رهنمون می‌شوند. از آنجا که پژوهش نشانه شناختی می تواند به کشف لایه‌های معنایی شعرها و نقاشی‌های سهراب منجر شود و خواننده را به سپهر نشانه ای او نزدیک کند، در این مقاله کوشیده ایم پاره ای از مهم‌ترین نشانه‌های کیهانی را در شعر و نقاشی سهراب سپهری با دیدگاهی نشانه شناسانه و مبتنی بر هر دو مکتب سوسوری و پیرسی تحلیل کنیم و تا حدّ امکان از مفاهیم و دلالت های ضمنی آن‌ها پرده برگیریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cosmic Signs in Sohrab Sepehri’s Poetry and Painting

نویسندگان [English]

  • saeed zohrevand
  • Marzieh Masoudi
چکیده [English]

Formed contractually, signs in literature are often symbolic in nature. The poems and paintings of Sohrab Sepehri, the contemporary Iranian poet and painter, are imbued with such signs which, if decoded, are rendered more tangible and more intelligible. Sepehri’s signs have their origins in nature and Hindu and Buddhist mysticism. With his mystical intuition and Platonic aesthetics, Sepehri has come to believe in a pantheistic understanding of the universe. A significant part of his cosmic signs represents eternal light leading the poet to the truth of existence. Semiotic research can lead to the discovery of meaningful layers in his poems and paintings and can bring the readers close to the semiotic space his poems. The article tries to analyze some of the most important universal symbols according to the schools of Saussure and Pierce and shed light on the concepts and their implications as they appear in Sepehri’s works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics
  • cosmic signs
  • Sohrab Sepehri
  • poetry and painting
CAPTCHA Image