تذکرۀ بتخانه و اهمیت آن در تصحیح دیوان شاعران (این مقاله ابطال شد 22 آذر 1399)

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی توسعه‌ای (مطالعۀ موردی)

چکیده

بر اساس مصوبه هیأت تحریریۀ مجله جستارهای نوین ادبی در تاریخ 22 آذر ماه 1399 این مقاله ابطال شد.
دلیل ابطال مقاله رونویسی از دو  مقاله دیگر است با این مشخصات

۱. بررسی اشعار منسوب به انوری و تاج الدّین ریزه دهلوی
درجه علمی-پژوهشی 
نویسندگان: محسن شریفی صحی،  محمدجواد عرفانی
منبع: مطالعات شبه قاره سال پنجم بهار 1392 شماره 14

۲. "اشعار نویافته در جنگ خطی ۹۰۰"
درجه علمی پژوهش.
نویسندگان: محسن شریفی صحی، حامد خاتمی‌پور
 متن‌شناسی ادب فارسی، سال ۵، بهار ۱۳۹۲، شماره ۱.

نقد و اعتراض بر این رونویسی در روزنامۀ شهر آرا منتشر شده است.
http://shahraraonline.ir/news/98727

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tazkereh Botkhane and its Importance in the Correction of Poets' Works

چکیده [English]

This Article retracted in 12 Dec 2020.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Botkhane poetry book
  • Sufi Mazandarani
  • Abdollatif Abbasi Gujrati
  • New Poetries
CAPTCHA Image