جستار و طبقه‌بندی آن به مثابه ژانر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسندگان

1 دانشگاه مارندذان

2 دانشگاه مازندراگروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه مازندران، بابلسرن

چکیده

جستار گونه‌ نوشتاری برآمده از دنیای جدید و مناسبات روزگار مدرن است که می‌توان آن را در جایگاه ژانری مستقل بررسی کرد. خاستگاه این نوع، به دوره رنسانس و توجه به فردیت انسان اندیشمند بازمی‌گردد. نظر به این که جستار با برخی گونه‌های دیگر، نزدیکی و خویشاوندی داشته، سبب شده که بدون توجه به فرم و چیستی آن، با ژانرهای مرسوم و هم‌خانواده‌ی خود نام‌گذاری شود. در این مقاله پس از مروری بر جستارنویسی در غرب، به مسأله فرم در جستار، نثر آن و ارتباط آن با ساختارهای دنیای جدید توجه شده و با مطالعه گونه‌های خویشاوند این نوع نوشتار، و تجزیه و تحلیل شکلی و کیفی جستار، انواع آن، ذیل دو عنوان کلی جستار شخصی و جستار رسمی با زیرعنوان‌هایی دسته‌بندی شده و به نسبت جستار با گونه‌های مشابه آن پرداخته شده است. در نهایت برای نزدیک شدن به تعریفی از جستار، با مطالعه‌ی جستارهای متنوع، مؤلفه‌هایی به عنوان ویژگی‌های نسبی مشترک این گونه؛ همچون: نثربودگی، خودنگاری، انعطاف‌پذیری، تعمیم‌یابندگی، خودآیینی، ادبیت ساده، اندیشه‌ورزی و متأملانه بودن، استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Essay and classification as a genre

نویسندگان [English]

  • sedighe sharifzade 1
  • ghodsieh rezvanian 2
1 Mazandaran university
2 Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Foreign Languages, Mazandaran University, Babolsar
چکیده [English]

Essay is a genre of modern world and modern relations that can be considered as an independent genre. The origin of this type dates back to the Renaissance and the attention to the individuality of the thinking man. Due to the fact that the essay is close and related to some other genres, it has caused it to be named with its common and family genres, regardless of its form and nature. In this article, after reviewing essay writing in the West, the issue of form in essay, its prose and its relationship with the structures of the new world has been considered. By studying the related types of this type of writing and the formal and qualitative analysis of the research, its types are classified under two general headings of personal research and official research with subheadings and the ratio of research with similar types is discussed. Finally, in order to approach the definition of an essay, by studying various essays, relative components such as: prose, self-painting, flexibility, generalizability, self-regulation, simple literature, thoughtfulness and contemplation have been expressed as common features of essays.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essay
  • genre
  • Modernity
  • Subject. Form
CAPTCHA Image