آرتور رمبو و نیما یوشیج، دو پیشگام شعر نو یک بررسی تطبیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسندگان

گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده زبان و ادبیات، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22067/jls.2023.77381.1321

چکیده

قرن نوزدهم میلادی چه در فرانسه و چه در ایران، قرن فرازونشیب‌های سیاسی-اجتماعی عظیمی بوده است. در این میان، ادبیات طبعاً نمی‌توانسته نسبت به این تحولات بی‌تفاوت مانده باشد. در فرانسه، آرتور رمبو علی‌رغم سنّ کم، زندگی کوتاه و پرحادثه و نیز پراکندگی آثارش، توجّهات بسیاری را به خود جلب نمود. امروزه از او به‌عنوان یکی از تأثیرگذاران بر شعر نو فرانسه یاد می‌شود. از دیگر سو، سهم و نقش نیما یوشیج در شعر معاصر فارسی بر کسی پوشیده نیست. با این حال، تاکنون کمتر نام این دو شخصیت برجسته در یک مقایسۀ تطبیقی کنار هم ظاهر شده است. مقالۀ حاضر با تمرکز بر زمینه و چهارچوب سیاسی اجتماعی دو شاعر و نیز با مطالعۀ دو اثر شناخته‌شده از این دو، افسانه از نیما و زورق مست از آرتور رمبو، تلاش می‌کند تا نه مقایسه‌ای مکانیکی بلکه تصویری جامع از ماهیت و ابعاد برخورد این دو ذهنیت شاعرانه با سنت ادبی زیبایی‌شناختی زمانۀ خود و اقتضائات و فراز و فرودهای برهۀ پرآشوبی که در آن می‌زیسته‌اند، به دست دهد. در قسمت اول به بررسی چهارچوب تاریخی مادی خلاقیت هنری نیما و آرتور رمبو تکیه خواهیم کرد و در بخش دوم، برای مطالعه‌ای انضمامی‌تر، از ابزارهای نقد متنی چنان‌که زبان‌شناسی برای متن ادبی به ما می‌آموزد، استفاده خواهیم نمود. ودر پایان می‌توان مشاهده نمود که هر دو شاعر، از نظر ماهوی حساسیتی کمابیش مشابه در مقابل مسائل موضوعی زمینه و زمانۀ خویش بروز می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Arthur Rimbaud and Nima Yoshij, two pioneers of new poetry A comparative study

نویسندگان [English]

  • negin hahsemizad
  • yassmin mohammadi
Department of French Language and Literature, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The 19th century was characterized by great socio-political ups and downs both in Iran and France. In the meantime, literature could not be indifferent to such developments. In France, Arthur Rimbaud managed, despite his startlingly short and turbulent life and the unorganized works he authored, to attract a lot of attention. Today he is recognized as one of the influential figures of modern poetry in France. On the other hand, the contribution of Nima Yoshij to contemporary Persian poetry is undeniable. However, these two prominent figures have rarely appeared in a comparative study. Focusing on the socio-political context and framework of the two poets and their well-known artworks (The Myth by Nima and The Drunken Boat by Arthur Rimbaud) the researcher seeks to draw a comprehensive pictorial, rather than a mechanical, comparison between the nature and different aspects of the attitudes of these two poets towards the aesthetic literary tradition of their time as well as the requirements and developments of the turbulent era of their life. In the first section, we study the material-historical framework involved in Nima Yoshij and Arthur Rimbaud’s artistic creativity. In the second section, textual review instruments such as the linguistic instruments used to address literary works, will be used to conduct a more concrete study. In the end, it can be seen that both poets, are almost equally sensitive about the issues of their time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nima Youshij"
  • Arthur Rimbaud"
  • New poetry"
  • Poetry of France"
  • "
  • comparative"
CAPTCHA Image