نویسنده = حسن ذوالفقاری
تحلیل گونه شناسی دوبیتی فارسی در ادب عامه

دوره 54، شماره 3، آذر 1400، صفحه 121-142

مرضیه عظیمی؛ نجمه دری؛ حسن ذوالفقاری؛ غلامحسین غلامحسین زاده


انواع بومی سرودهای خراسان

دوره 49، شماره 3، آذر 1395، صفحه 127-154

حسن ذوالفقاری


قصه شناسی نوش آفرین نامه

دوره 44، شماره 2، اردیبهشت 1390، صفحه 81-98

حسن ذوالفقاری؛ بهادر باقری؛ صدیقه مهرانفر