نویسنده = ���������������� ���������� ����������������
تحلیل گونه شناسی دوبیتی فارسی در ادب عامه

دوره 54، شماره 3، آذر 1400، صفحه 121-142

مرضیه عظیمی؛ نجمه دری؛ حسن ذوالفقاری؛ غلامحسین غلامحسین زاده


چندآوایی و منطق گفتگویی در نگاه مولوی به مسألة جهد و توکّل با تکیه بر داستان شیر ونخچیران

دوره 43، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 71-94

حسینعلی قبادی؛ غلامحسین غلامحسین زاده؛ Maryam مشرّف؛ رامین نیا رامین نیا