تحلیل گونه شناسی دوبیتی فارسی در ادب عامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

از میان اشعار عامۀ فارسی، بیش از همه دوبیتی رواج دارد. در موقعیت‌ها و مراسم مختلف، در سوگ و سرور، هنگام کار و استراحت، بر زبان پیر و جوان دوبیتی جاری است. درواقع دوبیتی پرکاربرد‌ترین قالب شعری ادب عامه است و در عین حال دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر قالب‌های شعری فارسی متمایز می‌کند. برای مثال زبان آن عمدتا عامیانه و مضمون آن بیشتر مسائل روزمرۀ زندگی عموم مردم و به خصوص احساسات عاشقانه و هجران یار است و به طور کلی محل بروز احساسات و عواطف جاری آنهاست. علاوه بر آن، ویژگی‌های ساختاری منحصربه فردی دارد. از این رو آیا می‌توان گفت دوبیتی فارسی یک ژانر ادبی نیز هست؟ و آیا اساساً یک قالب شعری می‌تواند محور یک ژانر ادبی قرار گیرد؟ برای بررسی این موضوع، در این پژوهش با انتخاب هزار و پانصد دوبیتی از مناطق مختلف ایران، مؤلفه‌های ژانری متنی و برون‌متنی دوبیتی بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد دوبیتی‌های فارسی غالبا ویژگی‌های ژانری نسبتا واحد و همانندی دارند که راه را برای سخن گفتن از ژانر دوبیتی در کنار قالب دوبیتی تا حدودی هموار می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Genre Analysis of Persian Quatrain in Folk Literature

نویسندگان [English]

  • marzie azimi 1
  • Najme Dorri 2
  • hasan zolfagari 3
  • gholam hossein gholam hossein zadeh 3
2 Associate Professor of Persian Language and Literature, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Persian Language and Literature, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Quatrain is the most popular and practical form of Persian folk poetry, commonly used by people of all ages on different occasions, such as celebrations, funerals, or even during work or break times.  Features of Quatrain distinguish it from other forms of Persian folk poetry; it incorporates a casual style, focusing on daily routines, habits, and especially feelings of romantic love and the pain of separation. Generally, Quatrain is a language of emotion felt for others. Additionally, the exclusive structural features of Quatrain raise the question of whether Quatrain can be considered as an autonomous literary genre.  In other words, can a poetic form be considered as a basis for a unique literary genre. In this paper, one thousand five hundred Quatrains are selected from different regions in Iran and examined to identify the external and internal features of Quatrain. The results show that Persian Quatrain has fairly similar generic features, establishing the basis that Quatrain can be considered as both a separate genre and form.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quatrain
  • Persian Folk Poetry
  • Poetric Form
  • Literary Genre
  • Genre Studies
CAPTCHA Image