دوره و شماره: دوره 54، شماره 3 - شماره پیاپی 214، آذر 1400، صفحه 1-163 
تعامل سوژه‌های متنی در غزلیات شمس

صفحه 99-119

فراست پیروزی نژاد؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی


تحلیل گونه شناسی دوبیتی فارسی در ادب عامه

صفحه 121-142

مرضیه عظیمی؛ نجمه دری؛ حسن ذوالفقاری؛ غلامحسین غلامحسین زاده


مقاله ترویجی توسعه‌ای (مطالعۀ موردی)

بررسی شیوه های تغییر امثال فارسی در متون منثور منتخب پس از اسلام تا سده هشتم هجری

صفحه 143-166

سلمان ساکت؛ زینب رمضانی