نویسنده = ساکت، سلمان
تعداد مقالات: 3
1. ضرورت تصحیح دوبارة کیمیای سعادت

دوره 45، شماره 3، بهار 1391، صفحه 29-55

سلمان ساکت؛ محمّد جعفر یاحقّی؛ محمّد رضا راشد محصّل؛ محمود عابدی


2. نقد و بررسی تصحیح جدید تاریخ بیهقی

دوره 44، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 149-177

فرامرز ادینه کلات؛ سلمان ساکت


3. نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا

دوره 43، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 67-108

فرزانه علوی زاده؛ سلمان ساکت؛ عبدالله رادمرد