نویسنده = سلمان ساکت
مقایسۀ دو تحریر از انیس‌الطالبین و عدة‌السالکین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

سجاد زهتاب سدهی؛ سلمان ساکت


ضرورت تصحیح دوبارة کیمیای سعادت

دوره 45، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 29-55

سلمان ساکت؛ محمّد جعفر یاحقّی؛ محمّد رضا راشد محصّل؛ محمود عابدی


نقد و بررسی تصحیح جدید تاریخ بیهقی

دوره 44، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 149-177

فرامرز ادینه کلات؛ سلمان ساکت


نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا

دوره 43، شماره 4، آبان 1389، صفحه 67-108

فرزانه علوی زاده؛ سلمان ساکت؛ عبدالله رادمرد