نویسنده = مستعلی پارسا، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. فعل در رمان جای خالی سلوچ و منشأ آن

دوره 44، شماره 2، بهار 1390، صفحه 157-173

غلامرضا مستعلی پارسا؛ زهره اله دادی دستجردی؛ مرتضی دولت آبادی