فعل در رمان جای خالی سلوچ و منشأ آن

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این جستار، به بررسی، توصیف و تحلیل ماهیت و کیفیت افعال در رمان جای خالی سلوچ و خاستگاه‌های زبانی آنها پرداخته است. از آن جا که در سبک نوشتار داستانی محمود دولت آبادی، یکی از دغدغه‌هایش به کارگیری زبانی غنی و سالم است، در جستجوی چنین زبانی، او از سرچشمه‌های زبان فارسی (معیار، محاوره، ادبی و کهن) و گویش (سبزواری و غیر آن) بهرة بسیار برده است. این رویکرد به عنوان نمونه در یکی از معروف‌ترین رمان‌های وی، جای خالی سلوچ، به ویژه در پیدایش افعالی متنوع و متفاوت، آشکار می‌شود. این تنوع و تفاوت از این نظر برجستگی می‌یابد که در جنبه‌های معنایی و واژگانی و ساختار (صرفی و نحوی) افعال توجه خواننده را به خود جلب می‌کنند؛ چنان که برای خواننده مسألة منشأ این افعال پیش می‌آید. در این که پاره‌ای از این افعال منشأ گویشی (سبزواری) و فارسی (معیار و ... ) دارند، شکی نیست؛ اما بخش عظیمی را باید از مشترکات گونه‌های زبان و گویش دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Verbs and their Origins in Dowlatabadi's Novel, Missing Soluch

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Maste’Ali Parsa 1
  • Zohre AllahDadi Dastjerdi 1
  • Morteza Dolatabadi 2
1
2
چکیده [English]

The present research attempts to describe, examine and analyze the nature and quality, as well as the linguistic origins, of the verbs in the novel Missing Soluch.
Since a, main concern in Dowlatabadi 's writing style has been the use of a rich, well-wrought language, he has taken great advantage of various Persian language treasures, such as: the standard language, Tehrani`s colloquial language, literary and archaic language, as well as some Persian dialects like Sabzevari .
An instance of such an approach, may be best observed in one of his famous novels Missing Soluch, specifically in his innovating many various verbs, which are of great significance as their semantic, lexical, morphological and syntactic qualities attract the readers' attention so they may start wondering about their origins. No doubt some verbs in his work derive from dialectical Sabzevari, or standard Persian, yet a majority of them may be considered as those with linguistic universals in language varieties and dialects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Novel
  • Missing Soluch
  • Verb
  • Verb source
  • Standard Persian
  • Sabsevari dialect
CAPTCHA Image