نویسنده = سمیرا بامشکی
تعداد مقالات: 5
1. بازخوانی تجربۀ «پرسه‌زنی» در رمان فارسی دهۀ هشتاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

صفیه خدامی فهادان؛ سمیرا بامشکی؛ بهزاد برکت؛ مهدی نجف زاده


3. بررسی ارتباط پلورالیسم با فروپاشی سامان زمان و تعدد روایت در فراداستان فارسی

دوره 51، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 49-69

نرجس السادات سنگی؛ محمد جواد مهدوی؛ سمیرا بامشکی


4. اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور

دوره 50، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 75-98

مهشید نیک فر؛ سمیرا بامشکی؛ محمدجواد مهدوی


5. تداخل سطوح روایی

دوره 47، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 1-26

سمیرا بامشکی