نویسنده = مجتبی مجرد
تعداد مقالات: 5
1. ستیز تفسیری با روایات ملی و حماسی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

مجتبی مجرد


2. قرآن درست کردن (تأملی بر بیتی از سعدی شیرازی)

دوره 51، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 133-143

مجتبی مجرد


5. طرح متن جامع غزلیات سنایی

دوره 45، شماره 4، بهار 1391، صفحه 135-162

محمد جواد مهدوی؛ مجتبی مجرد