نویسنده = ������������ ������������
حضور ایزدبانوان پیشین در شاهنامه

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 67-86

سحر رستگاری نژاد؛ معصومه باقری


شیوه های سخنوری در گاهان

دوره 47، شماره 4، تیر 1393، صفحه 1-20

عباس آذرانداز؛ معصومه باقری