نویسنده = ���������� ���������� ���������������� �������� ������
چهره‌شناسی رستم یک دست و هم‌گرایی و ستیزه‌گری او با رستم زال در شاهنامۀ کردی (گورانی)

دوره 49، شماره 2، اردیبهشت 1395، صفحه 53-79

سید ایوب نقشبندی؛ میر جلال الدین کزازی؛ محمد علی داوود آبادی فراهانی