کلیدواژه‌ها = استعاره
بازنگری در تاریخ استقلال فن بدیع در بلاغت اسلامی

دوره 51، شماره 3، آذر 1397، صفحه 97-116

مصطفی جلیلی تقویان؛ روح الله هادی؛ محمدرضا ترکی؛ علی نوروزی


مفهوم شناسی تطبیقی استعاره در غرب و بلاغت اسلامی

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 107-128

مرتضی براتی؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ کریم لویمی مطلق