کلیدواژه‌ها = شاهنامة فردوسی
منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 165-182

محمد جعفر یاحقی؛ زهرا روح الامینی


بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک

دوره 45، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 61-83

فاطمه جهان‌پور؛ لیلا حق‌پرست