رویکرد اجتماعی شعر ادیب الممالک فراهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسندگان

چکیده

ادبیّات هر دوره چون آیینه ای مظهر و مجلای رفتار اجتماعی، فرهنگ، آداب و رسوم، جهان بینی و دیگر کنشهای اجتماع خود است.ادب فارسی و به تَبَعِ آن شعر، در زمینة انعکاس اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از ظرفیّت بالایی برخورداربوده است.
با نگاهی دقیق و انتقادی به آثار گوناگون ادب فارسی، می توان چشم انداز مناسبی را از جامعه ای- که اثر در آن خلق شده است- مجسّم کرد. دورۀ بیداری هم با عمر نسبتاً کوتاه خود، یکی از ادوار تأثیر گذار بر جامعه ومتأثّر از آمال و آلام مردم ایران بوده است.
ادیب الممالک فراهانی یکی از شاعران بر جستۀ این دوره و نقطة اتّصال این جریان شعری به شعر انقلاب مشروطه است. این پژوهش بر آن است تا از منظر جامعه شناختی و رویکرد اجتماعی به شعر میرزا صادق امیری معروف به ادیب الممالک فراهانی بپردازد.
کلید واژه ها: ادبیّات، جامعه، رویکرداجتماعی شعر، دورۀ بیداری، ادیب‌ الممالک فراهانی

عنوان مقاله [English]

A Social Approach in the Poetry of Adib Al–Mamalek

نویسندگان [English]

  • Hafez Hatami
  • Mohammad Reza Nasre Esfahani
  • Ali Asghar Baba Safari
چکیده [English]

The Literature of each era is like a mirror that reflects and shows the social behavior, culture, custom and traditions of the society. Persian Literature and its poets have reflected political, social and cultural situations in their poetry. With a clear and exact study on different works of Persian writers, one can understand and know the society of the era. Adib Al-Mamalek farahani, is one of the most important poets of the awareness era and his poetry is the reflection of this period. He is also one of the important poets who could affect other poets and many were inspired by his poetry. The writer of this paper has studied the poems of Adib Al-Mamalek with a sociological approach.

Key Words: literature, society, poetry, Adib Al-Mamalek, sociological approach, awareness era.

CAPTCHA Image