بررسی تاثیرات بسامد در ساختهای نحوی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ابتدا انواع بسامد شامل بسامد مورد (token frequency) و بسامد نوع (type frequency) در مطالعات زبانی معرفی می‌شود. سپس با تحلیل و واکاوی تعدادی از ساختهای زبانی، به بررسی تغییراتی که به موجب هر کدام از انواع بسامد در ساختهای نحوی و زبانی به وجود می‌‌آید می‌پردازیم و بر اساس این تغییرات، اثرات بسامد مورد را به دو نوع اثر فروکاهنده (reduction effect) و اثر حفظ کننده (conserving effect) تقسیم و اثرات بسامد نوع را در زایایی نحوی (syntactic productivity) بررسی می‌کنیم. اثرات بسامد مورد در نحو و تعامل آن با اثر بسامد نوع در طول زمان این امکان را به ما می‌دهد تا بسیاری از شرایط زبانی را که به نظر دلبخواهی می‌نماید تبیین نماییم.
کلیدواژه ها: بسامد مورد، بسامد نوع، اثر فروکاهنده، اثر حفظ کننده، زایایی نحوی .

عنوان مقاله [English]

The Study of Frequency Effects in Syntactic Structures

نویسندگان [English]

  • mohammad reza pahlavannezhad
  • Bahman Shahri
چکیده [English]

The writers of this paper introduce two kinds of linguistic frequency, type frequency and token frequency. Then, the effects of each kind of frequency on syntactic structures are analyzed. The token frequency effects are divided into two main types: conserving effect and reduction effect. The type frequency is mainly effective in syntactic productivity. The two effects of token frequency on syntax and their interaction with type frequency over time allows us to explain many situations in language that otherwise appear very arbitrary.

Keywords: Token frequency, type frequency, reduction effect, conserving effect, syntactic productivity

CAPTCHA Image