ابیات نویافتة منسوب به سنایی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

حکیم سنایی از معدود شاعران و عارفان مهم و آغازگر زبان فارسی است که آثارش تحوّلی نوین در محتوای شعر فارسی پدید آورد و به مصداق «کالبرق فی الدُّجی و الشّمس فی الضّحی»، روشنگر راه شاعران بزرگی چون عطّار و مولانا شد. اهمّیّت مقام سنایی در ادب و عرفان و جایگاه اشعار او، هنوز چنان که باید باز نموده نشده است. به این منظور در جریان بررسی ابیات سنایی در آثار منثور، ابیاتی از وی در متون نثر سده‌های ششم تا نهم پیدا شد که در تصحیح‌های مشهور آثار این شاعر بزرگ وجود ندارد. در این مقاله به معرّفی منابع و بررسی چهل و سه بیت استشهادی منسوب به سنایی بر مبنای نوزده متن نثر فارسی کهن پرداخته شده است که به گفتة مؤلّفان آثار و یا به سبب همراهی با دیگر ابیات سنایی، به وی نسبت یافته است و می تواند برای تصحیح‌های بعدی آثار سنایی قابل استفاده باشد.
کلیدواژه‌ها: سنایی، ابیات استشهادی، متون نثر، ابیات نویافته

عنوان مقاله [English]

Newfound verses attributed to Sanai

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Alihouri
  • Mohammad Jafar Yahaghi
چکیده [English]

Hakim Sanai is among the few major poets and mystics and is one of the Persian-language primers, whose works created modern developments of the Persian poetry’s content. He was also, in the true sense of the word, “like a thunder that lightened and like a sun that shined,” brightening the road of such poets as Attar and Rumi. The significance of Sanai’s position in literature and mysticism, as well as the position of his poetry has still not been explored as it should be. While examining Sanai’s verses in the prose works, his verses were found in the prose texts of the 6th to 9th century AH/12th to 15th century AD, which do not exist among the popular edited works of this great poet. This article introduces the sources and investigates 43 confirmed verses attributed to Sanai, based on nineteen ancient Persian prose texts, whose authors attribute them to Sanai, or are attributed to him due to coming in the same text with his other verses. This may prove useful for the future edited works of Sanai.

Key Words: Sanai, confirmed verses, prose texts, newfound verses.

CAPTCHA Image