ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

این مقاله به بررسی تطبیقی ساختار داستان رستم و اسفندیار به روایت ابن مقفع در نهایة‌الارب و فردوسی در شاهنامه بر اساس دیدگاه هانزن (بررسی و مقایسه در دو سطح کلی و جزیی) می پردازد. بدین منظور نخست روایت های مشابه با روایت ابن مقفع و فردوسی گردآوری شده و به تفاوت بنیادین این روایت ها، یعنی زردشتی بودن یا نبودن رستم، پرداخته شده است. پس از آن، ساختار داستان ها در دو سطح کلی و جزیی مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که روایت ابن مقفع روایتی تاریخی با ساختاری پیوسته است که در شاهنامه به چند داستان تقسیم شده است، اما روایت فردوسی داستانی هنری و شاعرانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Structural Study of Rostam and Esfandîâr In Nihāyatu’l -irab and Shāh-nāme

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jafar Yahaghi
  • Sayed Hosein Fatemi
  • Mahdokht Pour khaleghi Chatrudi
  • Roghayeh Sheibanifar
چکیده [English]

This article aims at a comparative study of the structure of “Rostam and Esfandîâr" legend, based on Hansen's theory, as narrated by Ibn Moqaffa’, in Nihāyatu’l -irab and Ferdowsi, in Shāh-nāme. Accordingly first the narratives analogous to those of Ibn Moqaffa’, and Ferdowsi have been compiled while probing into the basic dissimilarities between them, like Rostam 's Zoroastrian faith or otherwise . Next, the structures of these stories have been analyzed at a general and specific level, according to Hansen. In conclusion, Ibn Moqaffa's narrative is found to be a historical one with a continual structure, whereas in the case of Shāh-nāme, being an esthetically poetic narrative, it has been subdivided into a few episodes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rostam and Esfandîâr
  • Nihāyatu’l -irab
  • Shāh-nāme
  • Ibn Moqaffa’
  • Ferdowsi
  • Comparative Structural Study
CAPTCHA Image