زایش اسطوره‌های ترمیمی در سنت اساطیری ایران

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ارومیه

چکیده

در بررسی اساطیر اقوام و ملل مختلف می‌توان به یک عده اساطیر پایه باورمند بود. این اساطیر، نمونه و منشاء پیدایش اساطیر متأخرترند. معمولاً خودِ اساطیرِ پایه یا بخشی از عناصر سازندة آن بنا به انگیزه‌های مختلف در معرض فراموشی قرار می‌گیرند؛ اما این اساطیر هرگز به طور کامل محو و نابود نمی‌گردند، بلکه در طول تاریخ و در فرایند غبار زدایی از حافظة ناخودآگاه جمعی در ضمن روایت‌های دیگرِ اساطیری مورد بازآفرینی و احیا قرار می‌گیرند؛ مانند احیای «جام جم » در اسطورة کیخسرو. با بررسی اساطیر متأخر می‌توان بخش‌های فراموش شدة اساطیر پایه را مانند تکه‌های پراکنده کنار هم چید و به چنـد و چون آن اساطیر دست یافت. در این مقاله روایت اساطیری جمشید به عنوان اسطوره‌ای پایه برای زایش اسطوره‌های ترمیمی مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Birth of Regenerative Myths in Iran’s Mythical Tradition

نویسنده [English]

  • Alireza mozaffari
چکیده [English]

The belief in certain fundamental myths in an investigation of different peoples and nations’ mythologies is plausible. These fundamental myths are the origins and prototypes of the more recent ones. There are several reasons why fundamental myths, either or partially, may be forgotten. However, they will never become entirely extinct. Over long periods in history and in the process of dusting the collective unconscious, they will be recreated and reconstructed within other mythical narratives. As an example, one may refer to the reconstruction of “Djam-e Djam” in “Kay Khosrow” myth. Like fitting pieces of a jigsaw puzzle, through examination of more recent mythologies we may put the forgotten parts of the fundamental myths in order to gain access to their essence. In this paper, the mythical account of “Djamshid” has been examined as a fundamental myth for the birth of regenerative myths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myth
  • Regenerative Myths
  • Persian Myths
  • Djamshid
  • Djaam-e Jam
  • Firidun
  • Kay Khosrow
  • Esfandyār
CAPTCHA Image