نقد روایتی از چهارمقاله دربارة زندگانی فردوسی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

نظامی عروضی نخستین نویسنده‌ای است که شرح‌حال بالنسبه مفصّلی از فردوسی در چهارمقاله به دست داده است. وی پس از آن‌که شنیده‌ها و یافته‌های خود را از زندگانی فردوسی بیان می‌کند، به نقل روایتی می‌پردازد که در سال 514 در نیشابور از امیر معزّی و او سابقاً از شخصی به نام امیر عبدالرزاق شنیده بوده است. این روایت بسیار مهم که متضمّن حوادثی از آخرین سال‌های زندگی فردوسی است، هرچند در پژوهش‌های جدید بسیار مورد توجه و استناد قرارگرفته، اما هیچ‌گاه جزئیات آن به نحو شایسته نقد نشده است. موضوع این مقاله بررسی این روایت است و بدین منظور گزارش مزبور به قطعاتی تقسیم و مطالب هر قطعه با مآخذ معتبر تاریخی سنجیده و نتیجه‌گیری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique on the Account of Ferdowsi’s Life as Presented in Chahār-Maghāle

نویسنده [English]

  • Akbar Nahvi
چکیده [English]

Nezami Aruzi is the first author articulating Ferdowsi's life in Chāhar-Maghāle.
Among his findings, he gives an account of Ferdowsi’s life which was related by Amir Moazi (in 514 A.H.) and Abdol-Alrazagh before him. Although this significant account which includes the best events of Ferdowsi's later life has been considered in recent researches, it has not been criticized in detail. This article first examines the mentioned part and then evaluates each part based on reliable historical sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ferdowsi
  • Ferdowsi's death-day
  • Abdol-Alrazagh
  • Mahmood Ghaznavi
  • Chāhar-Maghāle
  • Abul-Ghasem Karkani
CAPTCHA Image