تحقیقی دربارة شخصیّت و مقام شاعری غنیمت کنجاهی*

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

محمداکرم «غنیمت» پنجابی، مفتی‌زاده‌ای از قصبة «کنجاه» از متعلّقات گجرات بود که در روزگار عالمگیر پادشاه (سدة 11 و 12) در خدمت نواب مکرم خان به سر می‌برد. مبانی تازه و معانی لطیف در اشعار او دیده می‌شود، بویژه در مثنوی نیرنگ عشق که به مثنوی غنیمت نیز شهرت دارد. دیوان غزلیات او نیز در بردارندة مجموعه‌ای از غزلیّات، رباعیّات و مفردات است. در مثنوی و دیوان او می‌توان ترکیبات دلنشین و تضمینهای رنگین و دلپذیر دید.
غنیمت در اشعار خود از استادان سبک هندی (اصفهانی) چون صائب تبریزی، نظیری نیشابوری، ناصرعلی سرهندی، بابافغانی و... پیروی و گاهی نیز بیت یا مصرعی از آنان را تضمین کرده است.
کلید واژه‌ها: غنیمت پنجابی (کنجاهی)، نیرنگ عشق، دیوان غنیمت، غنیمت و دیگران.

عنوان مقاله [English]

A study on Ghanimat-e-Konjahi (Mohammad Akram Panjabi) a prominent Persian poet

چکیده [English]

Mohammad Akram (Ghanimat-e-Konjahi) was from Gujarat, India and lived during the era of Alamgir king (eleventh and twelfth centuries). In his poetry, one can find new ideas and delicate senses especially in his Neirang-e-Eshgh, which is also known as Ghanimat. His complete collection of poetry consists of lyrics, elegies and quatrains. In his poetry, Ghanimat has followed great masters of poetry such as Sa’eb-e-Tabrizi, Naziri of Neishabour, Naser Ali Sarhendi, Babafaghani and others.

CAPTCHA Image