مقاله‌شناسی تصحیح و متن‌شناسی در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره‌های 1 تا 177)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

فردوسی مشهد

چکیده

مقاله‌شناسی تصحیح و متن‌شناسی
در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
(شماره‌های 1 تا 177)

عنوان مقاله [English]

مقاله‌شناسی تصحیح و متن‌شناسی در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره‌های 1 تا 177)

نویسنده [English]

  • Sayyed Mohammad Ali Moosavi
چکیده [English]

مقاله‌شناسی تصحیح و متن‌شناسی
در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
(شماره‌های 1 تا 177)

CAPTCHA Image