روایت دیگری از نبرد رستم با کک کوهزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

نبرد رستم با کک کوه‌زاد، یکی از چند داستان مشهور دوران کودکی رستم است که در آن از دلاوری‌های او سخن رفته است. از این داستان، دو روایت منظوم بلند و کوتاه در دست است. روایت بلند آن همان است که در بخش ملحقات شاهنامۀ چاپ کلکته دیده می‌شود و بارها در ایران به صورت جداگانه و یا در بخش ملحقات شاهنامه‌ها، انتشار یافته که مبنای همۀ این چاپ‌ها، همان چاپ کلکته بوده است. امّا روایت کوتاه داستان کک کوه‌زاد تاکنون پیرایش و تصحیح نشده است. در این مقاله پس از معرّفی روایت کوتاه این داستان که با عنوان «کک کوه‌زاد نامه» از آن نام می‌بریم، به بررسی چهرۀ اسطوره‌ای کک کوه‌زاد می‌پردازیم. سپس با آوردن شواهدی چند، نشان می‌دهیم که روایت کوتاه نبرد رستم با کک کوه‌زاد، از روایت بلند آن کهن‌تر و متقدّم‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Another Account of Rostam and Kok-e Kohzad Battle

نویسنده [English]

  • Reza Ghafouri
چکیده [English]

The battle of Rostam and Kok-e Kohzad is one of Rostam’s famous stories in his childhood recounting one of the tales of his bravery. For this episode, there are two accounts: the short and the long ones. The long story is the one found in the appendices of the Calcutta edition. These two accounts have been printed either separately or in the appendices of different versions of the Shahnameh all based on the same Calcutta edition. However, the short account of Kok-e Kohzad story has not yet undergone critical recension. After introducing this account, the article examines the mythic image of Kok-e Kohzad. Offering some evidence, the study then proceeds to suggest that the short version of the story is older and predates the long one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kok-e Kohzad
  • long account of Kok-e Kohzad
  • short account of Kok-e Kohzad
  • dragon
  • demon
CAPTCHA Image