بحران هویت شخصیت‌ها در رمان «ویران می‌آیی» (تحلیل روایی و گفتمانی متن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسنده

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

نوشتۀ حاضر به تحلیل رمان «ویران می‌آیی» نوشتۀ حسین سناپور می‌پردازد. قرائت ساختارگرایانۀ متن، نمونه‌ای خصیصه‌نما از یک تحلیل ساختارگرایانۀ متون ادبی و مبتنی بر ایدۀ «تودوروف» دربارۀ دستور روایت است. این بررسی نشان ‌می‌دهد که می‌توان تمامی کنش‌ها را در روایت داستان «ویران می‌آیی»، به دو گزارۀ جست‌وجوکردن و نیافتن فروکاست. سپس با تکیه بر مفهوم مفصل‌بندی در رویکرد پساساختگرای تحلیل متن «لاکلو و موف»، نشان‌ می‌دهد که شخصیت‌های اصلی داستان در جست‌وجوی روایتی جدید از هویت خود هستند که از طریق گفتمان‌ غالب خانواده و حول محور گره‌گاه جنسیت شکل‌ گرفته ‌است، اما ناتوانی شخصیت‌ها در سامان‌دهی مجدد زنجیرۀ هم‌ارزی که حول محور دال‌های اصلی مرد/زن شکل‌می‌گیرد، به معنای ناکامی آن‌ها در کسب هویت دیگری است که خواهان آن هستند. این نوشته همچنین نشان‌می‌دهد که مفصل‌بندی گفتمان متن، کاملاً شبیه به گفتمان‌های شکل‌دهندۀ هویت شخصیت‌های داستان است و به مانند آن‌ها و به دقت، هویت مردانه و زنانه را در قالب زنجیره‌های هم‌ارزی کاملاً مجزا سامان ‌می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Characters’ Identification Crisis in the Novel Viran Miaie (i.e. You Are Coming Ruin): A Narratological-Discoursal Analysis

نویسنده [English]

  • Najme Hosseini sarvari
چکیده [English]

The present work is going to analyze the novel Viran Miaie written by Hossein Sanapour. The following reading is a revealing constructivist analysis of a literary text based on Todorov’s theory of narrative. The study shows that all actions in the narration of the novel can be reduced to two concepts: searching and not finding. Then, based on one of the post-structuralistic approaches to the text analysis –i.e. discourse analysis of Laclau & Mouffe about the identity concept – it is suggested that the main characters of the story are seeking to find a new definition for their identity formed by their gender roles and by the family discourse as the only source for stabilizing the characters’ identity in this story. However, inability of the characters to reorganize the equivalence chain which is shaped based on the man/woman master signifiers is interpreted as their failure in taking on the identity they are seeking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • narrative pattern of Viran Miaie
  • Todorov’s theory of narrative
  • Post-Structuralism
  • Discourse analysis
CAPTCHA Image