کارکرد استفهام بلاغی در شعر قیصر امین پور

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

الزهرا

چکیده

یکی از مباحث مهم دانش معانی، بررسی اغراض ثانوی جملات است. جملات پرسشی از انواع جملات انشایی به شمار می روند که صدق و کذب پذیر نیستند. پرسش‌های ادبی (استفهام بلاغی) در جمله غالباً بی پاسخ‌اند و برای رسیدن به کارکردهایی بلاغی مانند بیان شگفتی، انکار مطلب، حسرت، آرزو و... به کار می‌روند. در این پژوهش، ابتدا به بررسی انواع ساخت و بسامد جملات پرسشی در دفترهای شعر «تنفس صبح»، «آینه‌های ناگهان»، «گل‌ها همه آفتابگردانند» و «دستور زبان عشق» قیصر امین‌‌پور پرداخته‌ایم و سپس ضمن دسته‌بندی اغراض این دسته از جملات، نمونه هایی برای هر کدام ذکر کرده و کارکرد بلاغی آن‌ها را به کمک جدول‌های آماری و نمودارهای بسامدی نشان داده‌ایم. این بررسی افزون بر روند رو به رشد بسامد جملات پرسشی در دو دفتر شعر «گل‌ها همه آفتابگردانند» و «دستور زبان عشق»، از افزونی بسامد غرض «گلایه و سرزنش» نسبت به دیگر اغراض ثانوی استفهام در شعر قیصر خبر می‌دهد. افزونی جملات پرسشی شاعر می‌تواند نشان افزونی پرسش های او در مسیر تکامل شخصیت و شکل گیری جهان‌بینی وی و یا یافتن قدرت تأثیر بیشتری در جملات پرسشی باشد. همچنین افزونی بسامد غرض «گلایه و سرزنش» نیز می تواند بیانگر نارضایتی روحی او از اوضاع جهان و میل او به تحول و کوشش برای رسیدن به جهانی آرمانی به شمار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Function of Rhetorical Questions in Qeysar Aminpour’s Poetry

نویسندگان [English]

  • Fateme Moghimi
  • Mahdi Nikmanesh
چکیده [English]

One of the important subjects in rhetoric is the study of secondary meanings in sentences. Questions are sentences which demonstrate neither facts nor lies. Rhetorical questions often need no answers but attempt to show some rhetorical functions such as surprise, denial, regret, desire, etc. In this article, first, the structure and the frequency of questions in Qeysar Aminpour’s poetry volumes The Morning Breath, Unexpected Reflections, In Sunshine Alley, and The Grammar of Love are studied; then, these questions are classified based on their meanings and examples for each group are mentioned and their rhetorical functions are illustrated through statistical tables and frequency charts. The study reveals that the frequency of questions in In Sunshine Alley and The Grammar of Love rises. It also demonstrates the high frequency of two rhetorical meanings, “complaint” and “blame,” in Aminpour’s poetry. The number of questions here can indicate the number of questions the poet confronted while forming his identity and ideology; they might also signify the poet’s endeavor to leave more impression through rhetorical questions! Furthermore, the high frequency of “complaint” and “blame” can reveal the poet’s emotional dissatisfaction with the surrounding world and show his desire for a change and for an ideal world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rhetorical questions
  • Rhetoric
  • Qeysar Aminpour
  • secondary meanings
CAPTCHA Image