طرح‌واره‌های متنی در ساخت شکل جدیدی از «رمان در داستان» با رویکرد شعرشناسی شناختی (تحلیل اثری از ابراهیم گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

«رمان در داستان» ژانری است که در آن داستان‌های کوتاه یک مجموعه به شیوه‌های متفاوت با یکدیگر در ارتباط قرار می‌گیرند و با اسم‌ها و طبقه‌بندی‌های متفاوتی حدوداً از 1914 شکل گرفته، اما در ایران از 1348 با مجموعه داستان آذر، ماه آخر پائیز آغاز به حیات می‌کند و سپس نوعی جدید در این ژانر به نام «داستان کلان» با مجموعه داستان شکار سایه شکل می‌گیرد. موضوع این پژوهش ارائۀ تعریفی از داستان کلان به عنوان ژانری فرعی از «رمان در داستان» است که به ساختارهای طرح‌واره‌ای مشابه موجود در داستان‌های متفاوت یک اثر گفته می‌شود و از پیرامتن اثر به متن داستان‌های متفاوت منتقل شده، درنتیجه به‌واسطۀ بازسازی طرح‌واره‌ای و ارائۀ چیدمان متنی خاص باعث انسجامی زیرساختی در کل و ایجاد داستانی کلان ناشی از مجموع کل داستان‌های اثر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Textual Schema in the Formation of a New Version of “Novel-in-Stories” Using a Cognitive Poetic Approach (Analyzing a Work by Ebrahim Golestan)

نویسنده [English]

  • Leila Sadeghi
چکیده [English]

Novel-in-stories which came into life around 1914 in western literary tradition has been considered a new genre in which different short stories are connected in a number ways. It has assumed different names and has been classified differently because of the various types of uniting tools used for creating the linked stories. In Iran, although Ebrahim Golestan’s first linked stories took the first step in 1969, his second short story collection went beyond the classification and created a new sub-genre called macrofiction. This paper is going to show what macrofiction is and how it can be formulated. According to this study, macrofiction is a sub-genre of novel-in-stories in which a similar schema in a number of short stories is transferred from the paratext. Consequently, the schema of one space as input 1 projects its features to the elements of another space as input 2. The short stories of a collection have a schematic string for blending and uniting a number of totally different stories. As a final point, macrofiction is made by textual schema refreshment and connects the stories in a coherent way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macrofiction
  • novel-in-story
  • paratext
  • schema
  • Ebrahim Golestan
CAPTCHA Image