رائیۀ ناقصۀ لبیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسنده

فرىوسی

چکیده

سید الشعرا لبیبی از شاعران آخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری، قصیده‌ای دارد با مطلع «چو دل برکندم از دیدار دلبر/ نهادم مهر خرسندی به دل بر» این قصیده اولین قصیدۀ شناخته‌شده از لبیبی است که محل بحث‌های فراوان توسط عوفی، رضاقلی خان هدایت، ملک الشعرا بهار، دبیرسیاقی و ابراهیم قیصری بوده است. در مقالاتی که رشحۀ قلم هریک از این افراد بوده زوایایی از حیات و شاعری لبیبی نمایانده شده است، این محققان و در صدر ایشان بهار دریافته‌اند که انتساب این قصیده به فرخی و منوچهری به خطا بوده است و هریک تلاش کرده‌اند تا ریشۀ این خطا را بیابند، اما همگی در شناساندن منبع اصلی این قصیده و منبع انتساب آن به فرخی و منوچهری به خطا رفته‌‌اند. در این مقال به بررسی منبع اصلی قصیدۀ لبیبی و صورت کامل این قصیده خواهیم پرداخت،‌ صورتی که بیش از یافته‌ها و اشاره‌های نگارندگان و یادکنندگان شناخته‌شده از این قصیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unspoken Labibi Ode

نویسنده [English]

 • amir mansoori

کلیدواژه‌ها [English]

 • Labibi
 • Farrokhi
 • Manouchehri
 • raeiye ode
 • Awfi
 • Hedayat
 • Bahar
 • Dabirsiyaqi
 1. - اوحدی بلیانی، تقی الدین محمد بن محمد. (1024 ق.). عرفات العاشقین و عرصات العارفین. تصحیح ذبیح اللّه صاحبکار و دیگران. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی‏‫، ۱۳۸۹ش.‬‬‬‬‬
  - بهار،‌ محمدتقی. (1324 ش.). قصیدۀ لبیبی. آریانا، ش 9، سال 3، ص. 41-45.
  - حسینی کاشانی، تقی الدین محمد. (ح. 1022 ق.). خلاصة‌ الاشعار و زبدة الافکار. نسخۀ ش. 282 فیروز، کتابخانه مجلس شورا. 1007 ق.
  - دبیرسیاقی، محمد. (1331 ش.). لبیبی و اشعار او. مهر، مرداد 1331 ش. ص 310-312.
  - دبیرسیاقی، محمد. (1334 ش.). گنج بازیافته. تهران: سازمان انتشارات اشرفی. 1334 ش.
  - سروری، امید. (1394 ش.). قصیده‌ای نویافته از لبیبی. نامۀ فرهنگستان، زمستان 1394 ش. ص. 30-38.
  - عوفی، محمد بن محمد. (620 ق.). لباب الالباب. تصحیح ادوارد براون. لیدن: بریل، 1324 ق.
  - قیصری، ابراهیم. (1391 ش.). سه قصیدۀ همانند. مشهد: نشریۀ پاژ، زمستان 1391، ص. 35-43.
  - گلچین معانی،‌ احمد. (1361 ش.). تاریخ تذکره‌های فارسی. تهران: سنایی، 1361 ش.
  - مجموعۀ 53 د. دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران. اواخر قرن 11.
  - مجموعۀ 2446 کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران. اواخر قرن 11.
  - منوچهری دامغانی، احمد بن قوص. (432 ق.)، دیوان، نسخۀ ش. 1074 کتابخانه مجلس شورا. آخر قرن 11.
  - منوچهری دامغانی، احمد بن قوص. (432 ق.)، دیوان، نسخۀ ش. 1075 کتابخانه مجلس شورا. اواسط قرن 13.
  - منوچهری دامغانی، احمد بن قوص. (432 ق.)، دیوان، نسخۀ ش. 7245 کتابخانه مجلس شورا. 1260 ق.
  - منوچهری دامغانی، احمد بن قوص. (432 ق.)، دیوان، نسخۀ ش. 11217 کتابخانه ملی ایران. آخر قرن 1288 ق.
  - هدایت، رضاقلی خان. (1288 ق.). مجمع الفصحا. تهران: میرزا آقا کمره‌ای، 1288 ق.
CAPTCHA Image