ملاحظاتی درباره‌ی تصحیح برزونامه‌ی کهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

 
برزونامه­ی کهن یکی از مهم­ترین منظومه­های حماسی پس از شاهنامه است که در قرن هشتم هجری به­وسیله­ی شمس الدین محمد کوسج در 4200 بیت سروده شده است و با لحنی حماسی و زبانی فاخر، ماجرای برزو، پور سهراب را به تصویر کشیده است.این منظومه را مصحح دانشمند اکبر نحوی در سال 1387 بر اساس پنج دستنویس تصحیح کرده است که یکی از پیراسته­ترین و علمی­ترین تصحیح­هایی است که بر روی یکی از منظومه­های پهلوانی پس از شاهنامه صورت گرفته است. در این جستار ضمن معرفی چند و چون این تصحیح، کوشش شده که با توسل به منابع درون­متنی و برون­متنی، درباره­ی ضبط برخی از ابیات این منظومه، ضبط­های پیشنهادی ارائه شود و گره از برخی فروبستگی­های این منظومه گشوده شود. در فرجام برای حدود 33 بیت از این منظومه، ضبطی پیشنهادی ارائه گشته است.

عنوان مقاله [English]

Some consideration for editing the Burzunama-i kuhan

نویسندگان [English]

  • mahmud rezaei dasht arzhaneh
  • Hamed Abbasi
چکیده [English]

One of the most important epic works after Shahnama is the Old Burzunama which composed by Shams al-Din Muhammad Kusaj in 4200 verses in 8 AH; it has been narrated the story of Burzu, the son of Suhrab, with epic tone and posh utterance. The latter work was amended according to 5 manuscripts by the eminent professor Akbar Nahwi in 1387 SH which is one of the most coherent and scientific works that produced on a work after the Shahnama. In this review, in addition to introducing details of the work, the authors have tried to explain the meaning of some couplets, while presenting some suggestions about the recording of about 33 vague couplets.

CAPTCHA Image